Yayınlar

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2015

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2015 Raporu, Türkiye’nin 68 ilinde, toplam 2.495 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmanın sonuçlarını kapsıyor.  Rapor, Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum, Hayırseverlik Kavramının Algılanması, Türkiye’de Bireysel Bağışlar üst başlıkları altında, ihtiyaç sahiplerine doğrudan yapılan yardımlar, sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışlar ve faaliyetlere katılım konularında güncel bilgi ve veri sunuyor.

Yazar: Ali Çarkoğlu, Selim Erdem Aytaç

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Yönetici Özeti

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Infografik Seti

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2015

Raporu İndirin