Haberler

Türkiye’de Sivil Toplumu ilgilendiren Mali/Vergisel Çerçeve Araştırmamız Başladı

TÜSEV olarak Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) ortaklığında yürüttüğümüz ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi’nin temel amacıyla bağlantılı biçimde, Türkiye sivil toplumunun güçlenmesinde önemli bir etken olan mali altyapının izlenmesi ve STK’ların finansal sürdürülebilirliği için gerekli değişikliklerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarımız, “Türkiye’de Sivil Toplumu ilgilendiren Mali/Vergisel Çerçeve” araştırması ile devam ediyor. Yakın dönemde saha araştırmasının başlayacağı araştırma kapsamında STK’ların tabi olduğu mali/vergisel düzenlemelerin sivil toplumun gelişimi ve STK’ların finansal yapıları üzerindeki etkisi”, “STK’ların iktisadi işletmelerinin faaliyetleri ve bu konuda karşılaştıkları mali/vergisel sorunlar” ve “kamu yararına çalışan dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıf statülerine ilişkin uygulama süreçleri ve bu statülerin sağladığı vergi avantajlarının sivil toplumun gelişimine etkisi” konularında 3 adet rapor yayınlanması planlanıyor. Araştırma ve projenin diğer faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri www.orgutlenmeozgurlugu.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.