Haberler

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi Kapsamında Viyana Çalışma Ziyareti Tamamlandı

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi projesi kapsamında, Avukatlar Ağı ve Kamu-Sivil Toplum Çalışma Grubu’ndan üyelerin katılımıyla 20-23 Kasım tarihleri arasında Viyana’da çalışma ziyaretleri gerçekleştirdik. Çalışma ziyaretimiz boyunca Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (OSCE) Medya ve İfade Özgürlüğü Özel Temsilciliği, Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA), Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin etkin uygulanması amacıyla çalışan uluslararası STK ağı UNCAC Coalition, Avrupa Hukuk Enstitüsü (ELI), Uluslararası Demokrat Avukatlar Derneği (IADL), Politikada Yenilikçi yaklaşımlar Enstitüsü’nün Avrupa Konseyi ile ortaklaşa yürüttükleri Avrupa Demokrasi Başkenti (ECoD) projesi temsilciliği, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile toplantılar düzenledik. Görüştüğümüz kurum temsilcileriyle hem faaliyetlerimiz hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk hem de olası iş birliği ihtimallerini değerlendirdik. Örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin serbestçe kullanılabilmesi, uluslararası hukuk standartlarının sivil alanı kısıtlamadan ve sivil toplumu dahil edecek şekilde uygulanması için gerekli reformlar ve mekanizmalar, karar verme süreçlerinde STK’ların rolünün artırılması, sivil toplumu izleme yöntemlerinde yenilikçi yaklaşımlar, katılımcı demokrasi mekanizmalarının geliştirmesi ve yaygınlaştırılması için çok aktörlü iş birliği modelleri gibi konuları somut örneklerle ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele aldık.