Duyurular

Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı ve Sivil Toplumu İlgilendiren Mevzuat Taslakları’na Dair TÜSEV Görüş ve Önerileri

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) tarafından 2023-2027 döneminde uygulanması planlanan ve sivil topluma dair kısa, orta ve uzun vadeli kamu stratejilerinin yer alacağı “Taslak Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Ağustos 2022’de görüş ve önerilerin alınması için kamuoyuyla paylaşıldı. TÜSEV olarak hazırladığımız ve yetkililerle paylaştığımız ilgili görüş ve öneri belgesini aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı’na Dair Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Öneri ve Görüş Belgesi

Ek olarak, yine STİGM tarafından yürütülmekte olan Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi II kapsamında hazırlanan, Dernekler Mevzuatı, Yardım Toplama Kanunu Mevzuatı, Gönüllülük Mevzuatı ve STK’lara Sağlanan Vergisel Avantajlar Mevzuatı taslakları da Ağustos 2022’de görüş ve önerilerin alınması için kamuoyuyla paylaşıldı. TÜSEV olarak hazırladığımız ve yetkililerle paylaştığımız ilgili görüş ve öneriler belgesine de aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün (STİGM) Yürütmekte Olduğu Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi I-II Kapsamında Hazırlanan Mevzuat Taslaklarına Dair Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Öneri ve Görüş Belgesi