Programlar / Sivil Toplum İtibarı

Uluslararası Çalışmalar

Balkan Civil Society Development Network (BCDSN) Üyeliği

Balkan Civil Society Development Network, Balkanlar’da sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamın desteklenmesi için çalışan bir kuruluştur. 11 ülkeden 14 kuruluşun üyesi olduğu BCSDN, sivil toplumun rolünü artırarak, ulusal, bölgesel ve Avrupa Birliği düzeyinde politika ve karar alma süreçlerinde katılımını artırma, sivil toplum aktörleri, devlet kurumları ve AB arasında sivil diyalogu teşvik ederek kamu politikalarını etkileme, sivil toplum aktörleri arasında daha büyük bir etki için savunuculuk bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve Balkan bölgesindeki sivil toplum aktörleri arasında iletişimi, koordinasyonu ve iş birliğini güçlendirme amaçlarıyla faaliyetler yürütür. TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, BCSDN Yönetim Kurulu üyesidir. BCSDN ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.balkancsd.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

Charities Aid Foundation (CAF) Küresel Ağı Türkiye Partnerliği

İngiltere merkezli Charities Aid Foundation (CAF), farklı ülkelerde partner kuruluşları bulunan ve küresel ölçekte bağışçılık alanında faaliyet gösteren bir kuruluştur. CAF, bireylere, özel sektör kuruluşlarına, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, başta sınır ötesi bağışçılık ve donör tercihli hibeler aracılığıyla hizmet ve destekler sunar. Bununla birlikte farklı bağışçılık türlerindeki güncel eğilimlere ve bağışçılığı ilgilendiren mevzuata yönelik araştırmalar yürüterek raporlar hazırlar. TÜSEV, küresel çapta faaliyet gösteren kuruluşlardan oluşan CAF Küresel Ağı’nın Türkiye partneridir. CAF’le ilgili ayrıntılı bilgi için www.cafonline.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

CIVICUS Üyeliği

CIVICUS, merkezi Johannesburg, Güney Afrika’da bulunan, küresel ölçekte sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve desteklenmesi için faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Dünyanın farklı bölgelerinde ofisleri bulunan CIVICUS’un bugün 175’ten fazla ülkede 15.000’den fazla üyesi vardır. CIVICUS’la ilgili ayrıntılı bilgi için www.civicus.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Philea Üyeliği

Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Center – EFC) ve Donors and Foundations Networks in Europe (Dafne)’nin Aralık 2021’de birleşmesiyle oluşan Philea (Philanthropy Europe Association), bugün itibarıyla 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren vakıfların üyesi olduğu bir kuruluştur. Merkezi Brüksel’de olan Philea, birlikte üretme ve öğrenme, iş birliği yapma, filantropi ve sivil toplum için elverişli bir ortam yaratma amaçlarıyla faaliyetler yürütür. TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, Philea bünyesindeki Yönetişim ve Adaylık Komitesi’nin başkanıdır. Philea ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.philea.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) Üyeliği

WINGS, sosyal gelişim için filantropinin tüm potansiyeline ulaşması amacıyla çalışan, filantropi destek kuruluşlarının bir araya geldiği bir ağdır. Küresel çapta kolektif bilgi üretimi, ekosistemlerin güçlenmesi ve savunuculuk başlıklarında faaliyetler yürüten WINGS’in bugün 50’den fazla ülkede, 190’dan fazla üyesi bulunuyor. WINGS’le ilgili ayrıntılı bilgi için www.wingsweb.org adresini inceleyebilirsiniz.

Haberler