Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Mezunlar Topluluğu

2011-2021 yılları arasında yürüttüğümüz Değişim için Bağış Projesi kapsamındaki çalışmalarımızdan olan Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nı tamamlayan toplam 135 sivil toplum profesyonelinden oluşan topluluğumuzla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Birlikte öğrenme, Birbirimizden Öğrenme ve Birbirimizi Gözetme üst başlıklarında düzenlediğimiz buluşmalarda sene içinde bir araya gelerek sivil toplumun gündemindeki konuları birlikte tartışıyoruz.

Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Topluluğu

2011-2021 yılları arasında yürüttüğümüz Değişim için Bağış Projesi kapsamındaki çalışmalarımızdan Hibe veren Kuruluşlar Çalışma Topluluğu’yla bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Hibe verme yöntemindeki yeni yaklaşımlardan hibe veren kuruluşların karşılaştıkları ortak sorunlara bir arada çözümler üretebilmek için bir araya gelen topluluk üyeleriyle birlikte Türkiye’de hibe verme pratiklerine yönelik yeni yaklaşımları, küreseldeki eğilimleri ve uygulamaları birlikte değerlendirme fırsatı buluyoruz.

Katılımcı Filantropi Topluluğu

Filantropi ekosisteminde son dönemde daha fazla gündeme gelen katılımcı filantropi, donörlerin kararlarında destekledikleri toplulukları ve ilgili diğer paydaşları da bu süreçlere anlamlı şekilde dahil ettikleri bir uygulamalar bütünüdür. Temel unsurları arasında destekçinin karar alma gücünü kararlarından en çok etkilenecek olanlara devretmesi sayılabilecek katılımcı filantropi yaklaşımını, Türkiye’de alanda çalışan ve küreseldeki gelişmeleri izleyen bir grup paydaşımızla takip ediyor, mümkün olabilecek uygulama alanları yaratmaya çalışıyoruz.

Haberler