Yayınlar

Yerel Bağışçılığın Önemi

CENTRIS danışmanı ve kolaylaştırıcı Barry Knight tarafından yazılan bu rapor, çeşitli yuvarlak masa toplantılarında edinilen bilgileri sentezlemenin yanı sıra; yerel bağışçılığın sivil toplumun güçlendirilmesi ve toplumsal gelişimin sağlanmasında oynadığı önemli rolü ortaya koyan güçlü bir kanıt olma özelliği taşıyor. Yerel Bağışçılığın Önemi raporu, yerel bağışçılığın geliştirilmesinde ortak çalışmalar yürütülebilecek öncelikli alanların belirlenmesi ve bu alanlara yönelik bir eylem planı oluşturulmasını sağlıyor.

Yazar: Barry Knight

Yerel Bağışçılığın Önemi

Raporu İndirin