Haberler

TÜSEV’in Katkı Sağladığı Küresel Filantropi Ortamı Endeksi 2018 Yayımlandı

Indiana University Lilly Family School of Philanthropy tarafından hazırlanan ve TÜSEV’in Türkiye bölümüne katkı sağladığı Küresel Filantropi Ortamı Endeksi 2018 (Global Philanthropy Environment Index 2018) yayımlandı. Bu alanda yapılan en kapsamlı araştırma olarak kabul edilen ve 79 ülkede filantropi ortamını karşılaştırmalı olarak sunan raporda, bağışçılığı ilgilendiren politikalar ile yasal, mali ve kurumsal faktörlerin yanı sıra bağış yapma eğilimlerini etkileyen sosyal ve kültürel sebeplere de yer veriliyor. Raporda ayrıca filantropi ve bağışçılığın gelişmesini etkileyebilecek vergi uygulamaları da inceleniyor. Ülkelerdeki filantropi ortamının durumunu 1) sivil toplum kuruluşlarının kurulma ve faaliyet göstermesinin kolaylığı, 2) bağışçılıkla ilgili vergi politikaları; vergi indirimleri ve muafiyetler, 3) ülkeler arası nakdi veya ayni bağış yapma ve alma prosedürlerinin kolaylığı, 4) politik ortam 5) sosyokültürel ortam başlıklarında değerlendiren rapor, araştırmaya katılan 79 ülkenin 2/5’sinin kısıtlayıcı bir ortamda faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Yapılan değerlendirmede Türkiye’deki filantropi ortamının 5 üzerinden 2,73 olarak notlandırıldığı, İngilizce yayımlanan rapora bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.