Yayınlar

Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller

TÜSEV’in Ocak 2009’da başlayan ve Avrupa Birliği, Demokratikleşme ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi İçin Metodoloji Geliştirilmesi Projesinin bulguları Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller adlı bir raporla bir araya getirildi.

Editörlüğünü TÜSEV Program Direktörü Tevfik Başak Ersen’in yaptığı rapor iki bölümden oluşuyor. Av. Orhan Kemal Cengiz tarafından hazırlanan raporun ilk bölümü, derneklerin kuruluş ve işleyişinde mevzuattan kaynaklanan sorunları tespit ediyor ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunuyor. Derya Kaya tarafından hazırlanan ikinci bölümde ise sivil toplum ve kamu temsilcilerinin katılımıyla dernekleri ilgilendiren mevzuatın uygulamasının takibi için oluşturulan pilot izleme mekanizmasının sonuçlarına yer veriliyor.

Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller

Raporu İndirin