Haberler

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2024 Raporu için Çalışmalara Başladık

TÜSEV olarak Türkiye’de bireysel bağışçılığı artırmaya ve bu doğrultuda sivil toplumun daha elverişli bir ortamda faaliyetler yürütmesine katkı sunmak için Etkin Bağışçılık programımız kapsamında 2006 yılından beri bireysel bağışçılık alanını izleyen tek kaynak olma özelliğini taşıyan Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’nun 2024 yılı edisyonu için çalışmalara başladık. Raporun saha çalışması öncesinde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşlerini almak ve soru kağıdında yapılabilecek değişiklikleri tartışmak üzere 22 Mart’ta bir araya geldik. Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güneş Ertan’la birlikte yürüttüğümüz rapor kapsamında düzenlediğimiz toplantıda paydaşlar Türkiye ve dünyada yaşanan sosyo-ekonomik gelişmelerin bireylerin hayırseverlik algılarına, bağış yapma motivasyonlarına, bağış yapma yöntemlerindeki değişikliklere ve buradan yola çıkarak sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkilenmelerine nasıl etki ettiği konusunda yorumları ve gözlemlerini paylaştılar. Raporun 2024 yılının Kasım ayında yayımlanması planlanıyor.