Yayınlar

Türkiye’de Bağışçılar Vakıfları İçin Rehber

Bu rehber, Türkiye’de kuruluş aşamasındaki tüm bağışçılar vakıflarına yönetişim, kaynak geliştirme, hibe tahsisi ve iletişim gibi kilit konularda yol göstermesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kaynaklar ve literatürden faydalanılarak, TÜSEV Sosyal Yatırım Programı ekibi tarafından 2008’de hazırlandı.

Türkiye’de Bağışçılar Vakıfları İçin Rehber

Raporu İndirin