Yayınlar

Türkiye de Hayırseverlik Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet – Kavramsal Çerçeve ve Yönetici Özeti

    Araştırma faaliyetleri, TÜSEV bünyesinde, 2004 yılında yürütülmüş, 2005 yılında ise araştırma bulgularının rapor haline getirilmesi tamamlanmıştır. Proje, Ford Vakfı sponsorluğunda Türkiye, Tanzanya, Hindistan, Mısır, İngiltere ve Endonezya’da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, ülkemizde bireysel ve kurumsal bağışların ortaya çıkarılması, Türk vakıflarının karşı karşıya kaldıkları zorluk ve engellerin boyutunun belirlenmesi ve Türkiye’de sosyal adalet için hayırseverlik potansiyelinin anlaşılıp ölçülmesinin hedeflenmiştir.

    Yazar: Filiz Bikmen

    Türkiye de Hayırseverlik Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet – Kavramsal Çerçeve ve Yönetici Özeti

    Raporu İndirin