Yayınlar

STK’ların Bağış Toplama Faaliyetleri: Yasal Mevzuat Açısından Uluslararası Standartlar

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan STK’ların Bağış Toplama Faaliyetleri: Yasal Mevzuat Açısından Uluslararası Standartlar başlıklı bilgi notunda  Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (European Center for Not-for-Profit Law-ECNL) tarafından yayımlanmış olan Avrupa’da Kaynak Yaratmaya İlişkin Düzenleyici Çerçeve (The Regulatory Framework for Fundraising in Europe) başlıklı raporda yer alan kaynak yaratma faaliyetleri kapsamında uluslararası örnekler inceleniyor ve özellikle bireysel ve kurumsal kaynaklardan bağış toplama girişimleri ve faaliyetlerini düzenleyen yasal çerçeve ve uygulamalar ele alınıyor.

Yazar: TÜSEV

STK’ların Bağış Toplama Faaliyetleri: Yasal Mevzuat Açısından Uluslararası Standartlar

Raporu İndirin