Yayınlar

Sosyal Kooperatifçilik: Yasal Mevzuat Açısından Avrupa Birliği Örnekleri ve Türkiye’deki Gelişmeler Bilgi Notu 

Bilgi notunda sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve istihdama katılımın desteklenmesi açısından sosyal ekonomi alanında öne çıkan aktörlerden biri olan ve bir sosyal girişimcilik alanı olarak kabul edilen sosyal kooperatifler inceleniyor. Sosyal kooperatifçiliğin Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ve Türkiye’deki uygulamaları, yasal mevzuat çerçevesi ve mevcut verilerin değerlendirildiği bilgi notunda, Türkiye’de sosyal kooperatifçiliğin geliştirilmesi yönündeki girişimler ve alandaki gelişmeler de özetleniyor.

Yazar: TÜSEV

Sosyal Kooperatifçilik: Yasal Mevzuat Açısından Avrupa Birliği Örnekleri ve Türkiye’deki Gelişmeler Bilgi Notu 

Raporu İndirin