Yayınlar

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi 2014 Türkiye Raporu

Bu rapor sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamı (1) Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri; (2) STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve (3)  Kamu – STK İlişkisi İzleme Matrisi ana bölümler altında belirlenen standart ve kriterlere göre incelemiştir. Batı Balkanlar’da projeyi yürütmekte olan BCSDN üyesi STK’lar ülke raporları sonuçlarına göre öncelikli geliştirilmesi gereken alanları tespit etmiş, politika önerileri çerçevesinde de savunuculuk stratejilerini oluşturmuşlardır.

BCSDN üye kuruluşu olarak İzleme Matrisi standart ve göstergelerini oluşturan uzman ekipte yer alan TÜSEV, Türkiye’deki sivil toplum için elverişli ortamı izleme görevini sürdürmektedir.

Yazarlar: Selen Lermioğlu Yılmaz, Sezin Dereci

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi 2014 Türkiye Raporu

Raporu İndirin