Yayınlar

Sivil Toplum Kuruluşları için Bilgi Edinme Hakkı Vaka Analizi

Sivil Toplum İzleme Raporu 2016-2017 kapsamında hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşları için Bilgi Edinme Hakkı vaka analizinde STK’ların temel hak ve özgürlüklerini en geniş biçimi ile kullanmaları, katılımcı demokrasinin teşvik edilmesi ve şeffaf bir yönetim anlayışının temin edilmesi bakımından temel bir hak olan bilgi edinme hakkı ile ilgili Avrupa Birliği üyelik sürecinde gerçekleşen reformlar ve Türkiye’deki yasal mevzuatın değerlendiriliyor.

Yazar: TÜSEV

Sivil Toplum Kuruluşları için Bilgi Edinme Hakkı Vaka Analizi

Raporu İndirin