Haberler

Sivil Toplum İzleme Matrisi Uygulama Rehberi Yayımlandı

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda, sivil toplum için elverişli ortamının yaratılması ve sivil toplum savunuculuk çalışmalarının temelini güçlendirmek amacıyla yürütülen STK’ların Güçlendirilmesi için İzleme Matrisi Projesi kapsamında BCSDN üyeleri ve ortaklarından oluşan sivil toplum uzmanları tarafından  geliştirilen  Sivil Toplum İzleme Matrisi uygulama rehberinin Türkçe tercümesi yayımlanmıştır. İzleme matrisi, sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamı sağlayan yasal koşulları, tanımlayıcı göstergeler ve uygulamalar ile ortaya koymaktadır.