Yayınlar

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2018 Türkiye Raporu

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi, 2018 Türkiye sivil toplum için elverişli ortamı, Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi olmak üzere üç ana bölüm altında inceliyor. Rapor kapsamında yürütülen ve 125 STK temsilcisinin katıldığı anketin sonuçları aracılığıyla, sivil toplumun gelişimi için yasal ve mali ortamı elverişli ve destekleyici hale getirilmesinde öncelikli alanların ve potansiyel çözüm önerilerinin ortaya konması hedeflendi.

Yazar: Sezin Dereci Kösem, Tevfik Başak Ersen

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2018 Türkiye Raporu

Raporu İndirin