Sivil toplumla ilgili uluslararası kaynakların Türkçeye kazandırılması yoluyla alanın gelişimine katkı sağlamayı ve paydaşlar arası diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) ve Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KUSITHAM) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Sivil Toplum Serisi’nde bugüne dek yayımlanmış kitaplar şunlardır:

Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi, John Ehrenberg, Koç Üniversitesi Yayınları (2021)

Sivil toplumun hem yararlarını hem de sınırlarını inceleyen John Ehrenberg, kavramın siyasal ve kuramsal evrimini özetlerken, akademik ve kamusal söylemdeki yerini de tanımlıyor. Aristoteles'ten ve Aydınlanma filozoflarından, Black Lives Matter ve Occupy hareketlerine kadar her dönemde önemli yansımaları olan sivil toplum kavramının çağdaş siyasal meselelere dair neler sunabileceğini araştıran Ehrenberg, kitabında 11 Eylül, küresel finans krizi, ekonomik eşitsizlik ve hızla gelişen teknolojiler gibi olayların çağdaş sivil toplumla ilişkimizi nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Giderek artan eşitsizliklere karşı harekete geçme çağrısında bulunan Sivil Toplum, siyasal yaşamın temel bir öğesine dair kapsamlı bir bakış sunuyor.

En Büyük İyilik: Etkili Diğerkâmlık Etik Yaşam Hakkındaki Fikirlerimizi Nasıl Değiştirir?, Peter Singer, Koç Üniversitesi Yayınları (2023)

Pratik etik, faydacılık, hayvan hakları, türcülük alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan, Princeton Üniversitesi biyoetik kürsüsü emekli profesörü Avustralyalı filozof Peter Singer, En Büyük İyilik: Etkili Diğerkâmlık Etik Yaşam Hakkındaki Fikirlerimizi Nasıl Değiştirir?’de felsefe tarihinde iki yüzyılı aşkındır önemli bir tartışma başlığı olan diğerkamlık (altruism) kavramına bugünden bakarak onu pratik etiğin alanına taşıyor. Bu hayırseverlik anlayışına göre iyilik yapmak isteyenlerin varlıklarının küçük bir kısmını hayır işlerine vakfetmesi yeterli bulunmazken, etik olarak doğru ve meşru olan şeyin kendi hayatını idame ettirmek için kullanılandan arta kalanın başkalarının yararı için kullanılması olduğu savunuluyor.

Sivil Toplum Yayın Serisi