Yayınlar

Özel Sektör Perspektifinden Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Mazars Denge Örneği

Değişim için Bağış Projesi kapsamında hazırlanmış olan Özel Sektör Perspektifinden Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler başlıklı vaka analizinde sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlere verdiği desteklerle Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında alışılmış yaklaşımların dışına çıkan, sosyal faydayı iş modeli ve şirket politikasının bir unsuru haline getiren Mazars Denge’nin yaklaşımı ve sivil topluma destekleri inceleniyor.

Yazar: Aslı Altınışık, Onur Sazak, Pınar Ensari

Özel Sektör Perspektifinden Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Mazars Denge Örneği

Raporu İndirin