Yayınlar

Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyelerinin Uygulanması ve Türkiye’de Sivil Topluma Etkilerinin İncelenmesi Bilgi Notu

Bilgi notunda, FATF ve karşılıklı değerlendirme süreci, Türkiye’nin FATF üyeliği, FATF Tavsiye 8 (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) ışığında 31 Aralık 2020’de yürürlüğe giren 7262 numaralı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun inceleniyor ve izlenmesi gereken adımlara yönelik öneriler paylaşılıyor.

Yazar: TÜSEV

Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyelerinin Uygulanması ve Türkiye’de Sivil Topluma Etkilerinin İncelenmesi Bilgi Notu

Raporu İndirin