Haberler

Küresel Filantropi Ortamı Endeksi 2022 Yayımlandı

Indiana University Lilly Family School of Philanthropy tarafından hazırlanan ve TÜSEV’in Türkiye bölümüne katkı sağladığı Küresel Filantropi Ortamı Endeksi 2022 (Global Philanthropy Environment Index 2022) yayımlandı. Alandaki kapsamlı araştırmalardan olan raporda 91 ülkede filantropi ortamı 2018-2020 yılları bazında karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Bağışçılığı ilgilendiren politikalar ile yasal, mali ve kurumsal faktörlerin yanı sıra bağış yapma eğilimlerini etkileyen sosyal ve kültürel sebeplere de yer verilen raporda ayrıca filantropi ve bağışçılığın gelişmesini etkileyebilecek vergi uygulamaları da inceleniyor. Ülkelerdeki filantropi ortamının durumunu 1) sivil toplum kuruluşlarının kurulma ve faaliyet göstermesinin kolaylığı, 2) bağışçılıkla ilgili vergi politikaları; vergi indirimleri ve muafiyetler, 3) ülkeler arası nakdi veya ayni bağış yapma ve alma prosedürlerinin kolaylığı, 4) politik ortam 5) sosyokültürel ortam başlıklarında değerlendiren rapor, araştırmaya katılan ülkelerin %62’sinin belirtilen dönem arasında filantropi için elverişli bir ortama sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra araştırma kapsamında incelenen ülkelerin yarısına yakınında COVID-19 pandemisi bağlamında ekonomik gelişmede bir yavaşlama olduğu kaydediliyor ve artan ihtiyaçlar ve önde gelen filantropistler ve filantropik kuruluşların sağladığı önemli fon ve hibelere rağmen ülkeler arası bağış alma/yapma prosedürleri konusunda kısıtlayıcı bir ortam olduğu belirtiliyor. Yapılan değerlendirmede Türkiye’deki filantropi ortamının 5 üzerinden 2,61 olarak notlandırıldığı, İngilizce yayımlanan rapora bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.