Duyurular

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğüne Dair İstisna Kararına İlişkin Karar Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vakıf, dernek ve sendikaların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kararını değiştiren karar Resmî Gazetede yayımlandı. Buna göre:

09.05.2020 tarihli 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22.04.2020 tarih 2020/315 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kurulu Kararı uyarınca; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi gereği Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne istisna getiren 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararının 3. maddesinde yer alan dernek, vakıf ve sendikaların istisna kapsamına ilişkin olarak  “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden,  20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan, ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan alnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.” şeklinde yer alan ifade “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmiştir.

09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.