Duyurular

Açık Radyo’nun Yayın Lisansına İptal Kararı Hakkında Açıklamamız

1995 yılının Haziran ayından bu yana yayın yapan Açık Radyo’nun yayın lisansının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından oy çokluğuyla iptal edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu karar Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü hakkının kullanımı konusunda endişe vericidir.

Açık Radyo, kurulduğu günden bu yana evrensel düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü yayın ilkelerinin temel bir parçası haline getirmiş, farklı fikirlere, seslere ve renklere yer vererek medyada çoğulculuğu teşvik etmiştir. Sivil toplumun medyada daha fazla görünür olmasını sağlayan önemli bir platform olmuştur. 29 yıl boyunca, gönüllülükten aktif yurttaşlığa, sivil toplum desteklerinden doğa koruma ve afetlere kadar çeşitli konularda sivil toplum temsilcilerine ses vermiştir. Bu süreçte, Türkiye’de sivil toplumun çok çeşitli gündemini yayınlarına taşımış ve toplumun her kesiminden bireylerin sesini duyurmuştur.

Ülkemizde farklı görüşlerin özgürce tartışılması, çeşitli kimliklerin kendilerini ifade edebilmesi, sivil toplumun gelişimi ve sivil toplum için elverişli bir ortamın tesis edilebilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, sivil topluma önemli bir alan açmış ve gelişimine katkı sağlamış bir basın platformu olan Açık Radyo’nun yayın lisansının iptali kararının, ülkemizdeki demokratik değerlerin korunması ve çeşitlilik ile fikir ve ifade özgürlüğünün desteklenmesi adına geri çekilmesini talep ediyoruz.