Duyurular

Anayasa Mahkemesi’nin 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile Yapılan Bazı Değişiklikleri İptal Etmesi Hakkında Duyuru

Anayasa Mahkemesi, 3 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, 18 Ocak 2024 tarihli kararıyla 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un bazı maddelerinin iptaline karar verdi. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinde yapılan değişiklikleri aşağıdaki belgede detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında İptal Edilen Maddeler

İlgili Anayasa Mahkemesi Kararına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı Basın Notuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.