Duyurular

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İktisadi İşletmesi Bulunan Dernek, Vakıf ve Sendikaların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kararı Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul), kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunan vakıf, dernek ve sendikaların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kararını (Kurulun 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı) değiştiren Kararı Resmî Gazetede yayımlandı. Buna göre, Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların sicile kayıt olmaları ve sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmaları karara bağlanmıştır.

Yayımlanan Kararda, ‘Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Sicile kayıt olmaları ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine, oybirliğiyle karar verilmiştir.’ ifadelerine yer verilmiştir.

Diğer yandan, Kurulca alınan 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/88 sayılı Karara göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları, yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları dışındakiler VERBİS’e kayıt yükümlülüğü taşımamaktadır. Bu nedenle, kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunan dernek, vakıf veya sendikaların iktisadi işletmelerinde çalışan sayısı 50’den fazla değilse, yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla değilse ve başka bir veri sorumluluğu yoksa, bu kurumların VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kurul kararları uyarınca hangi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunduğu hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan “Sorularla VERBİS” dokümanı üzerinden ulaşabilirsiniz.

24.06.2021 tarihli ve 31521 sayılı Resmî Gazetede yer alan Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.