Haberler

ISTR Uluslararası Konferansı Gerçekleşti

Sivil toplum alanında araştırma yapan akademisyen, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Uluslararası Üçüncü Sektör Araştırmaları Birliği’nin (ISTR-International Society for Third Sector Research) 9. Uluslararası Konferansı 7-10 Temmuz 2010 tarihlerinde Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmıştır.

İki yılda bir dünyanın farklı bir şehrinde düzenlenen ISTR Uluslararası Konferansı’nda dünyanın önde gelen araştırmacıları sivil toplum alanında yaptıkları çalışmaları sunmaktadır. Bu boyutuyla ISTR Konferansı bu alanda mevcut durumun değerlendirilmesi ve sektörün geleceğine ve gelişmesine yönelik öneriler sunması nedeniyle dünyada bu alanın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Konferans, sivil toplumun durumuyla ilgili vizyon sağlaması, uluslararası ilişkilerinin gelişmesi ve ülkemizde sivil toplumun tanıtılması açısından da önemli bir adım olmuştur.

Konferans Hakkında

  • 2010 yılı teması “Krizle Yüzleşmek: Üçüncü Sektör ve Sivil Toplumun Karşılaştığı Güçlükler ve Fırsatlar” olmuştur.
  • Konferans; devlet-sivil toplum ilişkileri, yönetişim-hesapverebilirlik, sosyal ekonomi, sosyal girişimcilik ve sosyal girişimler, kalkınma yardımları ve Güney-Kuzey diyaloğu, filantropi, gönüllülük, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal sermaye ve yoksulluk gibi başlıklara odaklanmıştır.
  • Konferans programında 150 kadar panel, atölye çalışması ve sunum yer almıştır.
  • Konferansa 70 ülkeden 600’e yakın kişi katılmıştır.
  • Konferansa Türkiye’den yaklaşık 40 akademisyen, araştırmacı ve sivil toplum temsilcisi katılmıştır.

Açılış Oturumu

Konferansın ilk genel toplantısı ISTR Başkanı Mark Sidel, Kadir Has Üniversitesi Rektörü prof. Dr. Mustafa Aydın ve TÜSEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Açılış konuşmalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Nüfus Fonu Direktörü Thoraya Ahmed Obaid “Değişimin Aracı Olarak Kültür” konulu bir konuşma yapmış ve bu alanda Birleşmiş Milletler’in tecrübelerini aktarmıştır. Obaid; soru cevap oturumunda ise sektörler ve kurumlar arasında ortak çalışmanın önemine ve kültürün değişimiyle ilgili araştırmaların geliştirilmesi gereğine değinmiştir.

Türkiye Oturumu

“Demokratik Uygulamalar, Katılım ve Vatandaş Katılımını Güçlendirme Çabası: Türkiye’de Üçüncü Sektörün Rolü” konulu oturum Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Evin başkanlığında gerçekleşirken, Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Prof. Dr. Ahmet İçduygu ise oturuma panelist olarak katılmıştır. Oturumda Üstün Ergüder Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi ve günümüzü ele alarak Türkiye’de filantropi ve vakıflarla ilgili genel bir çerçeve sunarken, Prof. Dr. Ahmet İçduygu ise sivil topluma odaklanmış ve Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) verilerinden yola çıkarak ülkemizde sivil toplumun gelişimi ve mevcut durumuyla ilgili değerlendirmeler yapmıştır.

Kapanış Oturumu

Konferans, Hindistan merkezli Asya Katılımcı Araştırma Birliği (PRIA) Başkanı Rajesh Tandon tarafından yapılan “Sivil Topluma Alan Kazanma: Bilgi ve Faaliyeti Buluşturmak” başlıklı konuşma ile son bulmuştur. Sivil toplumu küresel alanda etkileyen trendleri vurgulayan Tandon, çokuluslu işbirliklerinin arttığına, bölgesel hükümetler arası ağların sivil toplum katılımına daha fazla yer verdiklerine, ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarının seslerini duyurmakta başarılı olduklarına ve kamuyla ilişkilerinin geliştiğine değinmiştir. Bu trendlerin ortaya çıkardığı yeni sorular olarak ise yerel hareketler ile online hareketler arasındaki çatışma ve işbirliği, yerelden ortaya çıkan küresel hareketler, diaspora sivil toplumun politik ve filantropik etkisi gibi konulara konuşmasında yer vermiştir. Kapanış oturumunda ayrıca ISTR Makale Yarışması sonuçları açıklanmış ve kazananlara plaketleri verilmiştir.

TÜSEV Tarafından Düzenlenen Oturumlar

– Türkiye’de Sivil Toplumun Önündeki Engel ve Fırsatlar Atölyesi

Sivil toplum kuruluşlarını vatandaş katılımı, kurumsal yapı ve kapasite, değerler ve etki gibi çeşitli yönleriyle inceleyerek karşı karşıya oldukları engel ve fırsatları ele alan atölyeye ilgi oldukça yüksekti. TÜSEV tarafından CIVICUS Sivil Toplum Endeksi Proje’sinin ön bulgularının sunulduğu panelde ayrıca Yaşama Dair Vakfı‟nın TÜBİTAK desteği ile yürüttüğü “Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Kültürü” konulu araştırma sonuçları paylaşıldı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ise kurumsal yapı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek Türkiye’den bir STK portresi çizdi.

– Karadeniz Bölgesi’nde Sivil Toplum Gelişimi için Strateji Geliştirme Atölyesi

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan on ülkede faaliyet gösteren sivil toplum temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiren atölyede bölgede sivil toplumun bir SWOT analizi gerçekleştirildi. Sivil toplumun gelişimi için muhtemel müdahale noktalarının belirlendiği atölyenin ertesinde atölye sonuçlarının bir strateji belgesi haline getirilerek ilgili paydaşlarla paylaşılması planlanıyor.

Sosyal Etkinlikler

Konferans kapsamında 7 Temmuz akşamı Kadir Has Üniversitesi’nde açılış resepsiyonu düzenlenirken, 9 Temmuz akşamı ise Harbiye Askeri Müzesi’nde Türkiye Vodafone Vakfı ev sahipliğinde bir resepsiyon gerçekleştirilmiştir. Gece Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Onay’ın yaptığı açılış konuşması ile başlamıştır. Vakfın 2008 yılından beri desteklediği Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ile yürüttüğü engelli ve dezavantajlı gençlere yönelik Düşler Akademisi bir sergi ve Social Inclusion Band konseri ile geceye renk katmış ve büyük beğeni toplamıştır. Gecede ayrıca Mehteran Bölüğü gösterisi yapılmış, davetlilere rehberler eşliğinde müzeyi gezme olanağı sağlanmıştır.