Haberler

EMI-TÜSEV Kongresi, Aday Ülkelerde STK’lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga Gerçekleşti

Uluslararası Avrupa Hareketi (EMI) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 11-12 Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde, “Aday Ülkelerde STK’lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga” başlıklı bir kongre düzenleyerek AB üyesi, aday ve aday adayı ülkelerde sivil toplum-kamu ilişkilerini 300’den fazla katılımcıyla değerlendirdi.

Brüksel merkezli bir uluslararası ağ olan Uluslararası Avrupa Hareketi (European Movement International-EMI) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 11-12 Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde Avrupa Birliği kurumlarından üst düzey bürokratlar, AB üyesi ülkelerden parlamenterler, kamu ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla uluslararası bir kongre düzenlemiştir. Kongre; aday ülkelerde sivil toplumun gelişimi, sosyo-ekonomik ortaklıklar, yönetişim, işbirlikleri gibi konulara odaklanmıştır.

Kongre, TÜSEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven, Uluslararası Avrupa Hareketi Başkanı Pat Cox, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Prof. Dr. Üstün Ergüder, konuşmasında AB süreci ve bu kapsamda yapılan yasal reformların ülkemizde sivil toplumun gelişmesindeki önemine değinerek, TÜSEV’in ana çalışma konularından olan kamu-sivil toplum ilişkileri konusundaki bu toplantının gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ve toplantının ilişkilerin kurumsallaşması ve gelişmesi yönünde önemli bir araç olacağını umduğunu belirtmiştir.

Prof. Dr. Halil Güven, hem sivil toplum, hem de Avrupa Birliği konusunda birimler ve enstitülere sahip üniversitelerinde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirmiştir.

Pat Cox , Türkiye’de sivil toplumun gelişiminin etkileyici olduğunu belirterek, iyi yönetişimin vatandaşların ve dolayısıyla onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve onayıyla olabileceğine vurgu yapmıştır.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlanması için çaba gösterdiklerini ve Türkiye’nin genç ve dinamik bir ülke olduğuna, Avrupalıların Türkiye ile ilgili olarak doğru bilgilendirilmesi gerektiğine değinmiştir.

Stefan Füle,sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılmasının siyasi kriter açısından çok önemli olduğunu, hükümetlerin sivil toplumu bir ortak gibi görmesi, ilişkilerin şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri çerçevesinde kurulması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Türkiye’de yasama süreçlerine tam ve doğru zamanda sivil toplum katılımın sağlanması gerektiğine değinen Füle, sivil toplumun gelişimi için devlet teşviklerinin gerektiğini vurgulamıştır.

Egemen Bağış, AB üyelik sürecinde yapılan reformlar ve sağlanan mali destek ile sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine büyük katkı yapıldığının, AB üyelik sürecinin derinleşmesinde sivil toplumun anahtar bir rolü olduğunun ve hükümetin sivil toplumu bilgilendirmesi ve taleplerinin hayata geçirilmesi konularındaki görevlerinin altını çizmiştir.

İki gün süren Kongre programının konuşmacıları arasında Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyi (European Economic and Social Committee-EESC) Başkanı Staffan Nilsson, Karaman Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlemento Başkanı Lütfi Elvan, Bursa Milletvekili ve TBMM Avrupa Komitesi Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, üst düzey bürokrat ve sivil toplum temsilcileri yer almıştır.

Toplantının “Ulusal Reformlar Süreci” başlıklı atölyesinde TÜSEV Program Direktörü Tevfik Başak Ersen konuşmacı olarak yer almış ve ülkemizde sivil toplumu ilgilendiren mevzuatın AB üyelik sürecindeki değişimini, mevcut durumu ve ihtiyaçları özetlemiştir.