Yayınlar

Dernekler Yasasının Bazı Maddelerine İlişkin Karşılaştırmalı Rapor

2004 yılında ICNL ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi desteğiyle yürütülmüş olan Karşılaştırmalı Raporlar Projesi kapsamında hazırlanmış olan Dernekler Yasasının Bazı Maddelerine İlişkin Karşılaştırmalı Rapor, konu ile ilgili olarak daha önce yapılan ve yayınlanan araştırmalardan; mevzuatta karşılaşılan sorunların sebeplerini ve uygulama boyutunu bilen uzmanların ve yetkililerin görüşlerine ve bunlara ek olarak da uluslararası standartlar üzerine yapılmış bölgesel iyi uygulamaları da içeren kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor.

Yazar: TÜSEV

Dernekler Yasasının Bazı Maddelerine İlişkin Karşılaştırmalı Rapor

Raporu İndirin