Haberler

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi II Sonuçları Yayında

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV), COVID-19 salgının Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların çalışmalarını ne şekilde ve ölçüde etkilediğini analiz etmek amacıyla ilkini Nisan 2020’de hayata geçirdiği anketin ikinci faz sonuçları yayınlandı.

11-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında yürütülen ve 141 STK tarafından yanıtlanan 39 soruluk anketin sonuçlarının bir önceki anketle karşılaştırmalı şekilde yer aldığı web sitesine www.covid19vestklar.tusev.org.tr adresinden, anket sonuç raporuna ise buradan ulaşabilirsiniz.