Haberler

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından başlatılan bu anket çalışması, COVID-19’a yönelik Türkiye’de alınan önlem ve tedbirlerin, sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve sürdürülebilirliklerini ne şekilde ve boyutta etkilediğini analiz edebilmek yapılmaktadır. Ankete verilen cevaplar, Türkiye’de sivil toplumun bir sektör olarak varlığını sürdürebilmesi için farklı paydaşlara yönelik olarak tasarlanacak savunuculuk çalışmalarının planlanmasında kullanılacaktır. Ankete verilen tüm cevaplar toplu olarak değerlendirilecek, paylaşılan bilgiler haritalama, görselleştirme sunumları sırasında anonimleştirilerek kullanılacaktır.

34 sorudan oluşan anketi doldurmak yaklaşık 20 dakika sürecektir. Sonuçlardan elde edilecek verilerin tutarlılığı açısından, anketi her kuruluştan bir temsilcinin doldurmasını rica ederiz. Anket 15 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 18:00’e kadar açık kalacaktır.

Ankete ulaşmak için tıklayınız.