Haberler

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi II

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV), COVID-19 salgınının Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve sürdürülebilirliklerini ne şekilde ve boyutta etkilediğini analiz edebilmek adına hayata geçirdiği anketi takip eden çalışması başlamıştır. Ankete verilen yanıtlar, salgının Türkiye’de sivil topluma olan etkisini izlemeye katkı sağlamasının yanı sıra, TÜSEV tarafından farklı paydaşlara yönelik olarak tasarlanacak olan savunuculuk çalışmalarının planlamasında da kullanılacaktır. Ankete verilen tüm cevaplar toplu olarak değerlendirilecek, paylaşılan bilgiler haritalama, görselleştirme sunumları sırasında anonimleştirilerek kullanılacaktır.

39 sorudan oluşan anketi doldurmak yaklaşık 25 dakika sürecektir. Sonuçlardan elde edilecek verilerin tutarlılığı açısından, anketi her kuruluştan bir temsilcinin doldurmasını rica ederiz. Anket 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü, saat 18:00’e kadar açık kalacaktır.

Ankete ulaşmak için tıklayınız.

Bir önceki anket çalışmasının sonuçlarına ve ayrıntılı raporuna ulaşmak için tıklayınız.