Yayınlar

Bolu Bağışçılar Vakfı Analizi: Yerel Kalkınma İçin Örnek Bir İş Birliği ve Kalkınma Modeli

Yerel kalkınma için örnek bir işbirliği ve örgütlenme modeli olan bağışçılar vakıflarının Türkiye’deki tek örneği olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nın (BBV) TÜSEV tarafından hazırlanan analizinde, vakfın örgütlenme modeli, faaliyetleri ve işbirlikleri incelendi. Bu vakıf türünün özelliklerinin, rollerinin ve getirdiği faydaların pratik uygulaması ile birlikte tanıtıldığı analiz, benzer yapılar kurmak isteyen kişiler için yol gösterici olma özelliği taşıyor. Bağışçılar vakfı modelinin başarı ile uygulanması için gerekli şartları tanıtarak olası zorluklar karşısında alınabilecek önlemleri ve izlenebilecek faydalı stratejileri de içeren analiz, BBV’nin kurucuları ve paydaşları ile yapılan görüşmeler sonucunda vakfın başarısına katkıda bulunan faktörler ve faaliyetlerin paydaşlar üzerindeki etkisinin sonuçlarını da içeriyor.

Bolu Bağışçılar Vakfı Analizi: Yerel Kalkınma İçin Örnek Bir İş Birliği ve Kalkınma Modeli

Raporu İndirin