Haberler

19. EFC Genel Kurul ve Konferansı TÜSEV Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC) dünyadan birçok saygın vakfı ve kurumsal bağışçıyı bir araya getiren Genel Kurul ve Konferansı’nın 19’uncusu, 29–31 Mayıs 2008 tarihinde TÜSEV’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti. Konferans ve Genel Kurul, küresel bağlamda vakıflar ve bağışçılar için yılın en önemli etkinliği sayılmakta, katılımcılarına bilgi paylaşımı ve ortaklıklar kurmaları için elverişli bir ortam sağlamaktadır. Aralarında Ford, Rockefeller, Carnegie Vakıfları da bulunan 650’yi aşkın vakıf, konferansta her sene değişik bir tema çerçevesinde Avrupa’da ve küresel bazda sosyal yatırımdaki son eğilimleri tartışmakta, özel sektör ve kamu sektörü temsilcileri ile buluşmaktadır. Geçtiğimiz senelerde Brüksel, Budapeşte, Atina ve Lizbon gibi Avrupa başkentlerinde gerçekleşen Konferans; 2007 yılında Madrid’de gerçekleşen, “Avrupa Vakıfları: Küresel Filantropinin Önündeki Yeni Engeller” başlığı altında toplandı.