Duyurular

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

“Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.04.2020 tarihli 31086 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikliklere göre, yardım yapabilme şartları arasına dernek veya vakfın asıl amacının kültürel, sanatsal, turizm ve tanıtmaya yönelik faaliyetler olduğu, “teşekkülün kuruluş belgelerinde açıkça belirtilmiş olması gerekliliği” ve değişiklik ile teşekkülün, üyelerine kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması da eklenmiştir.

Yönetmelik kapsamındaki değişikliklerde ayrıca proje başvurularının, etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği ilin İl Müdürlüğü’ne yapılması gerektiği belirtilmiştir. Projenin onaylanması sonrası imzalanan protokol, projenin Bakanlığa sunulan konusu dışına çıkılarak projede Anayasada belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka aykırı hususlara ya da bireyleri ve/veya toplumun bir kesimini rencide edici ve/veya hakaret içeren hususlara yer verildiğinin tespit edilmesi durumunda, Bakanlık tarafından tek taraflı olarak feshedilebileceği de değişikliklerde belirtilmektedir.Ayrıntılı bilgi ve ilgili Resmî Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.