Duyurular

Yeni Vakıflar için Asgari Kuruluş Mal Varlığı Limiti Açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022 yılında kurulacak yeni vakıfların asgari kuruluş mal varlığı limitini 90 bin TL olarak belirledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yapılan duyuruda,” 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden; 2022 yılı için yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına özgülenecek asgari mal varlığı, Vakıflar Meclisinin 10.12.2021 tarihli ve 510/481 sayılı kararı ile 90.000-TL (DoksanbinTürkLirası) olarak belirlenmiştir.​​” ifadesine yer verildi.