Haberler

Yardım Toplama Mevzuatı Konulu Bilgi Notları Yayımlandı

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Türkiye’de Yardım Toplama Mevzuatına Dair Değerlendirme: Sorunlar ve Engeller ve STK’ların Bağış Toplama Faaliyetleri: Yasal Mevzuat Açısından Uluslararası Standartlar bilgi notları yayımlandı. Türkiye’de Yardım Toplama Mevzuatına Dair Değerlendirme: Sorunlar ve Engeller başlıklı bilgi notunda; Türkiye’de yardım toplama mevzuatı ve uygulamadan kaynaklı sorunlar ve engeller, yardım toplama izin başvurularında talep edilen belgeler, değerlendirme kriterleri ve süreçleri, dijital teknolojilerle gelişen yeni bağış toplama yöntemlerine dair değerlendirmeler ve yardımların kullanımı ve denetimi ile ilgili sınırlamalar ve kamu yararı ve vergi muafiyeti statülerine dair görüşlere yer veriliyor. STK’ların Bağış Toplama Faaliyetleri: Yasal Mevzuat Açısından Uluslararası Standartlar başlıklı bilgi notunda ise Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (European Center for Not-for-Profit Law-ECNL) tarafından yayımlanmış olan Avrupa’da Kaynak Yaratmaya İlişkin Düzenleyici Çerçeve (The Regulatory Framework for Fundraising in Europe) başlıklı raporda yer alan kaynak yaratma faaliyetleri kapsamında uluslararası örnekler inceleniyor ve özellikle bireysel ve kurumsal kaynaklardan bağış toplama girişimleri ve faaliyetlerini düzenleyen yasal çerçeve ve uygulamalar ele alınıyor.

Bilgi notlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Yardım Toplama Mevzuatına Dair Değerlendirme: Sorunlar ve Engeller 

STK’ların Bağış Toplama Faaliyetleri: Yasal Mevzuat Açısından Uluslararası Standartlar