Duyurular

Yardım Toplama Kanunu Tasarı Taslağı için Görüşlerinizi Bildirebilirsiniz

Dernekler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Yardım Toplama Kanunu Tasarısı” gelen görüşler çerçevesinde gözden geçirilerek görüş ve değerlendirmeler için www.dernekler.gov.tr’de yayınlanmıştır.

Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi, en geç 17/05/2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Dernekler Dairesi Başkanlığı “Namık Kemal Mah. İnönü Bulvarı İçişleri Bakanlığı A Blok Kat:2 Bakanlıklar-Ankara 06644” posta adresine yazılı olarak veya dernekler@icisleri.gov.tr’ye gönderebilirsiniz.

Tasarı ile, yardım toplama faaliyetlerini düzenleyen ve 25.06.1983 tarihinden bu güne yürürlükte bulunan mevcut 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu yürürlükten kaldırılmakta ve yeni bir temel kanun olarak düzenlenmektedir. Tasarı ile aynı zamanda Türk Medeni Kanunu’nda, Dernekler Kanunu’nda ve diğer bazı kanunlarda önemli değişiklikler yapılmaktadır. Diğer taraftan tasarıda, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile, sayıları 100.000’e yaklaşan derneklere yönelik her türlü hizmeti taşra teşkilatları ile birlikte daire başkanlığı düzeyinde yürüten kurumsal yapı güçlendirilerek “Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğü” haline getirilmektedir.