Haberler

Vergi Çalışma Grubu İki Toplantıyla Çalışmalarına Başladı

Türkiye’de Bağışçılığı Geliştirme Projesi kapsamında bağışçılığı ilgilendiren vergi düzenlemelerin iyileştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve ortak hareket noktalarını belirlemek üzere 13 haziran ve 18 Haziran tarihli iki çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

TÜSEV kurulduğu günden beri vakıf ve derneklerden oluşan üyelerini temsilen sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren yasal düzenlemeler ve vergi düzenlemeleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların arasında kamu yararı raporu, vergi raporu ve daha birçok yayının yanı sıra ilgili kamu görevlileri ile yapılan görüşmeler-ziyaretler, vakıflarımıza mevzuat ile ilgili verdiği eğitimler ve tematik toplantılar yer almaktadır. TÜSEV bu olağan çalışmalarının ötesinde bağışçılığı doğrudan ilgilendiren yasal ve mali mevzuatın iyileştirilmesi ve bağışçılığın daha fazla teşvik edilmesine yönelik çabalarını Türkiye’nin önde gelen vakıf ve dernekleri olan TÜSEV üyeleri ile birlikte öteye taşımak istemektedir. Bu amaçla vakıf ve derneklerin temsilcilerinden kurulu bir vergi çalışma grubunun oluşumuna öncülük etmiştir.

Vergi Çalışma Grubu ilk toplantısını 13 Haziran’da, ikinci toplantısını ise dünyaca ünlü bir girişimci ve filantropist Dame Stephanie Shirley’in katılımı ile 18 Haziran 2012’de gerçekleştirdi. 2009 yılından itibaren Dame Shirley Birleşik Britanya Filantropi Elçisi olarak görev yapmakta ve filantropistlerin sesini hükümete iletmek ve dünyada bağışçılığı yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütmektedir. Dame Shirley filantropik çalışmalar yapmanın yanı sıra gittiği ülkelerde karar alıcılar ile görüşmekte ve STK’lar için lobi çalışmalarına destek vermektedir.

Dame Stephanie Shirley’nin yanı sıra, filantropi danışmanı ve girişimci Roberta d’Eustachio, Sabancı Vakfı, Koç Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti, Enka Vakfı, Anadolu Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, gibi dernek ve vakıflarımızın değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şu konular ele alınmıştır.
•İngiltere başta olmak üzere dünyada bağışçılığın geliştirilmesi için uygulamaya konulan vergi teşviklikleri ve diğer kolaylıklar hakkında bilgi edinilmesi; filantropistlerin hükümetlerden talepleri, işbirliği yöntemleri ve kazanımlarından ilham alınması,
•Türkiye’de bağışçılık altyapısının güçlendirilmesi için yürütülecek çalışmalarda talepler ve izlenebilecek yöntemlerin tartışılması
•Bağışçılığı teşvik eden vergi düzenlemelerinde yapılabilecek değişiklikler ile ilgili karar vericilere iletilecek mesajların belirlenmesi.

TÜSEV olarak toplumumuzda yaygın şekilde mevcut alan ve vakıfların sürdürücüsü olduğu hayırseverlik geleneğini daha stratejik ve etkili bir bağışçılığa dönüştürmenin önemine ve bunun önündeki engellerin sektörler arası işbirliği ile aşılabileceğine inanmaktayız. Ekonominin hızla büyüdüğü, özel varlık birikiminin arttığı ülkemizde sivil toplum kuruluşlarına daha fazla bağış yapılmasıyla daha fazla katma değer yaratılacak ve varlığın topluma daha fazla dönüşünü sağlanacaktır. Varlıklı kişileri sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya teşvik etmek için yasal ve mali çerçevenin kolaylaştırıcılığının rolü inkar edilemez. Bu kapsamda vergi mevzuatımızda ekte bulunan değişikliklerin yapılmasını önermekteyiz.

Vergi Çalışma Grubu hakkında sorularınızı ve katılım talebinizi info@tusev.org.tr adresine iletebilirsiniz.