Vakıfların Yönetmelik Gereği Doldurmak Zorunda Oldukları Bildirim ve Beyannameler Tablosu

Vakıfların Yönetmelik gereği doldurmak zorunda oldukları bildirim ve beyannamelere aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz. Bu tablo Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Vakıfların Yönetmelik Gereği Doldurmak Zorunda Oldukları Bildirim ve Beyannameler Tablosu