Duyurular

Vakıfların Beyanname ve Bildirimlerine İlişkin Duyuru

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden etkilenen illerde ilan edilen üç aylık olağanüstü hâl 06 Mayıs 2023 tarihinde sonra ermiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) duyurusu ile merkezleri olağanüstü hâl ilan edilen illerde olan veya depremlerin meydana getirdiği hasarları ortadan kaldırmaya yönelik bu illerde faaliyet gösteren vakıflar için genel kurul toplantılarının yapılması ve beyanname ve bildirimlerin VBYS üzerinden verilmesine ilişkin sürecin yeniden başladığı hatırlatılmaktadır.

Buna göre, olağanüstü hâl süresince genel kurullarını yapamayan, bildirim ve beyannamelerini veremeyen vakıflar, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu işlemleri en kısa sürede tamamlayacaklardır.

Vakıfların 30 Haziran 2023 tarihine kadar, 2022 yılı EK-2 Yıllık Beyanname, Ek-7 İç Denetim Raporu, Ek-8 Kesin Hesap Cetveli (Kesin Hesap Cetveli Mülhak Vakıflarca verilir) vermeleri gerekmektedir.