Duyurular

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No 5) Duyurusu

25 Mart 2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5) yayımlandı. Tebliğ ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali kapsamında olan yerlerde merkezi, şubesi veya iktisadi işletmesi bulunan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile bu yerler dışında merkezi bulunmakla birlikte bu illerde faaliyette bulunan meslek mensuplarıyla aralarında “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi” bulunan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların bilanço ve gelir tabloları gibi, Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “3.2. Gönderilecek mali tablolar ve raporlar” başlıklı bölümünde yer alan belge ve raporların Hazine ve Maliye Bakanlığına ibraz edilmesi gereken son tarih güncellenmiştir. Vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15.8.2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31.8.2023 gününe kadar uzatılmıştır.

Tebliğin 2. maddesiyle ise, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların 2023 yılı içinde bu illerde deprem nedeniyle yaptığı harcamaların amaca yönelik harcama olarak değerlendirilmesi karara bağlanmıştır.

İlgili Tebliğ’e bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde bulunan mükellefler için mücbir sebep ilanına ilişkin açıklamaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.