Duyurular

Vakıflara Duyuru: Beyanname Verme ve Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü

5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 5, 12, 25, 26, 32 ve 33. maddeleri ile Vakıflar Yönetmeliğinin 15, 17, 34, 35, 36, 37, 39 ve 50. maddeleri uyarmca mülhak, esnaf, cemaat ve yeni vakıflara beyanname verme ve bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu çerçevede vakıflar tarafından;

• 2015 yılında verilmesi yasal bir zorunluluk olan 2014 yılına ait,

– “Yıllık Beyanname”,

– “İç Denetim Raporu”,

– “Mülhak Vakıflara Ait Hesap Cetveli” ile

• işlemin gerçekleşmesi halinde,

– “Vakıf Şube Temsilcilik Açılış/Kapanış Beyannamesi” (yeni vakiflar),

– “Yurtdışından Yardım/Bağış Alma Bildirimi”,

– “Yurtdışından Yardım/Bağış Yapma Bildirimi”,

– “Taşınmaz Mal Bildirimi”,

– “İktisadi İşletme/Şirket Kurma/Kapatma Bildirimi”,

– “Yönetim Organı Üyeleri Degişiklik Bildirimi”,

– “Vakif Adres Degişiklik Bildirimi”

Yasal süreleri içerisinde, vakıflara başka bir tebligatta bulunmaya gerek kalmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

Aksi halde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 11. maddesi gereğince vakıf yönetimine 500 TL idari para cezası uygulanacaktIr.

Söz konusu beyanname ve bildirimlerin Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden nasıl teslim edileceği hususu VBYS-2 Genelgesi (2013116) ile açıklanmıştır. Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.