Duyurular

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Duyuru

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 12.09.2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile Vakıflar Yönetmeliği’nde eğitim yardımı ile ilgili bölümü oluşturan 82. madde ve devamında değişiklik yapılmış olup Vakıflar Yönetmeliği’ne eğitim yardımının kesilmesi ile ilgili geçici madde 4 eklenmiştir.

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eğitim yardımının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda örgün eğitim gören öğrencilere yapılabileceği, değişiklik tarihinden önce eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerden özel okulda ya da örgün olmayan okullarda eğitim gördüğü tespit edilen öğrencilerin eğitim yardımlarının kesileceği hususları hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte değişiklik ile özel eğitim yardımı tanımı başarı desteği olarak değiştirilmiş, başarı desteğinin koşulları belirlenmiş olup eğitim yardımı için istenen belgelere, başvuruların değerlendirilmesine, eğitim yardımının verilme süresine, öğrencinin takibi ve eğitim yardımının kesilmesine ilişkin maddeler ve yönetmeliğin eki formlar da yeniden düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.