Duyurular

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Duyuru

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.04.2023 tarihli ve 32167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile Vakıflar Meclisi seçim usul ve esaslarında yapılan düzenlemelerin yanı sıra bildirim ve beyannamelerin usulüne uygun verilmediği durumlarda düzeltme yapılabilmesi için ek süre tanınması öngörüldü. Ayrıca Yönetmelik ekinde ‘Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formu yayımlandı.

Yönetmelik’te yapılan önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

– Vakıflar Yönetmeliğinin 38. maddesine eklenen yeni fıkra ile bildirim ve beyannamelerin usulüne uygun verilmemesi halinde, ilgili vakfa iade edilerek eksikliklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesi için otuz gün süre verilecek.

– Yönetmeliğin eski haline göre Ankara’da yapılan Vakıflar Meclisi seçimi, artık e-devlet kapısı üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.

– Seçim meclis üyelerinin görev tarihinin sona erdiği aralık ayı içinde yapılacak. Seçim tarihi, saati ve seçime ilişkin hususlar, seçimden iki (2) ay önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilecek.

– Seçimde oy kullanacaklara dair yapılan değişiklik ile daha önce vakıflar adına oy kullanacak temsilcilerin belirlenmesi ve bildirimini kapsayan usul değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre seçimin olduğu gün vakıf yöneticisi görevini sürdüren kişiler oy kullanabilecek ve oy kullanacak vakıf yöneticilerinin tespitinde Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi VBYS 2.0 kayıtları dikkate alınacak. Yeni vakıflarda yönetim organının başkanı, mülhak vakıflarda vakfın yöneticisi, cemaat vakıflarında yönetim kurulu başkanı oy kullanmaya yetkili olacak. Değişiklik öncesinde olduğu gibi her vakıf adına bir oy kullanılabilecek ve bir kişi birden fazla vakfın yöneticisi ise yöneticisi olduğu vakıf sayısı kadar oy kullanabilecek.

– Vakıflar Meclisi üyeliğine adaylık başvurusu ilgili belgelerin Genel Müdürlüğe teslimi ile yapılabileceği gibi artık e-devlet kapısı üzerinden de yapılabilecek. Adaylar Yönetmelik ekinde yayımlanan EK-27 (Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formu) ile yükseköğretim mezunu olduğunu gösterir diploma veya çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği; mülhak vakıflarda, vakıf evladı olduğunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı, 657 sayılı Kanunda belirlenen Devlet memuru olma şartlarını taşıdığını beyan eden taahhütname ve pdf formatında hazırlanacak ve en fazla 300 kelimeden oluşacak öz geçmiş dosyaları ile başvuru yapabilecek.

– Oy verme işlemi Genel Müdürlük tarafından iki ay önce ilan edilen seçim gününde 09.00-16.00 arasında e-devlet kapısı yoluyla çevrimiçi (olarak) gerçekleşecek.

İlgili Resmî Gazete’ye buradan, Yönetmelik ekinde yer alan Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Değişikliklerin tümünün takip edilmesini kolaylaştırmak için TÜSEV olarak hazırladığımız karşılaştırmalı tabloya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

18.04.2023 tarihli ve 32167 numaralı Resmî Gazete’de Yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yapılan Düzenlemeler – Karşılaştırmalı Tablo