Haberler

Vakıflar ve Bağışçılar Arasındaki Yeni Bilgi İşbirlikleri

Dünyada vakıflar ve bağışçılık hakkında veri, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak için yeni girişimler ortaya çıkıyor. Bu oluşumlar vakıfların çalışmalarını daha etkili hale getirmek için çeşitli araçlar sunmanın yanı sıra sektörü daha iyi anlamak ve başarılı uygulamaları örnek almak için de önemli fırsatlar tanıyor.

Global Data Standards on Philanthropy: Foundation Center 50 yıldan fazla süredir Amerikalı vakıflar hakkında veri toplayıp, bu verilerin analizini yapıyor ve analizleri websitesinde kamunun ve bağışçıların bilgisine sunuyor. Şimdi ise Foundation Center, WINGS ile bir işbirliğine girerek bu uzmanlığını dünya çağında yaygınlaştırıyor. Bu işbirliği kapsamında Foundation Center ve WINGS bağışçılığın durumu ile ilgili küresel veri standartları geliştiriyorlar. Foundation Center teknik uzmanlığı ve veri toplama deneyimini, WINGS ise küresel ağını ve farklı dillerde bilgi toplama ve yönetme kapasitesini ortaya koyuyor. Bu sayede bağışçılığın durumunu tanımlarken ihtiyaç duyulan basit, tutarlı ve etkili bir sınıflama sistemi oluşturulacak. Standartlaşma ayrıca bağışçıların kendi faaliyetlerini diğer bağışçılarınkiyle karşılaştırmalarını, hibe yararlanıcı kuruluşlarını daha iyi anlamalarını ve yeni işbirliği fırsatlarının oluşmasını sağlayacak. Bu girişime veri paylaşımı ile destek veren diğer kuruluşlar şöyle: EFC, CEMEFI, GIFE, China Foundation Center.

İrtibat: Helena Monteiro – hmonteiro@wingsweb.org ve LawrenceT. Mcgill ltm@foundationcenter.org

Philanthropy Insight: Foundation Center bu girişimi ile hibe tahsisi yapan kuruluşlar ve onların hibeleri hakkında Google map üzerinde farklı kategorilere göre detaylı bilgiler sağlıyor. Ziyaretçiler 150 farklı veri seti içinden ilgili olanları seçerek bağışçılık eğilimleri hakkında görsel haritalar oluşturabiliyorlar. Kullanıcılar, kendi bölgelerindeki bağışçılık uygulamalarını haritaya yerleştirmeleri mümkün olduğu gibi bağışçı kuruluşlar kendi bağışlarını veya sektörlerini başkalarınınkiyle karşılaştırabiliyorlar.

Detaylı bilgi için: http://www.philanthropyinsight.com

TRASI: Tools and Resources for Assessing Social Impact, Foundation Center’ın sosyal değişimi ölçmek için oluşturduğu 150 yöntemin bulunduğu bir veritabanı. Bu veritabanında ölçmek istediğiniz programa uygun aracı bulmak, programın etkililiğini ölçümlemek ve daha sonra diğer profesyonellerle bu aracın işleyen ve işlemeyen yanlarını tartışmak mümkün.

Detaylı bilgi için: www.trasi.foundationcenter.org

GrantCraft: 10 yıl Ford Foundation tarafından yürütüldükten sonra EFC ve Foundation Center’a yönetimi geçen GrantCraft projesinde artık hibe yönetim döngüsü ile ilgili araçlar ve dosyalar sadece Amerikalı vakıflara değil Avrupa vakıflar da hitap edecek hale getirilecek. Vakıfların hibe tahsisinde karşılaştıkları tecrübelerden yola çıkarak hazırlanan bu pratik rehberlere Avrupa’dan vakalar ve gerçek yaşam deneyimleri ve Avrupa’daki farklı yasal ve operasyonel şartlar gözetilerek adapte ediliyor. Rehberlerin Avrupa dillerine çevrilmesi, DAFNE üye ülkelerinde kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması ve kadınlar ve kız çocukları ile çalışan kuruluşların deneyimlerinin katılması için destek bekleniyor.

Detaylı bilgi için http://www.grantcraft.org/ İrtibat: Rosien Herweijer – rherweijer@efc.be

Social Impact Analysts Association (SIAA): Sosyal etki analizi yapan uzmanları birbirine bağlama ve destekleme amacıyla kurulmuş olan yeni bir kuruluş. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve sosyal girişimlere yürüttükleri çalışmaların etkisini anlamaları ve arttırmalarına yardımcı olarak sosyal değişime katkıda bulunur. SIAA üyeleri arasında araştırmacılar, değerlendirmecileri, STK liderleri, vakıf yöneticileri yer alıyor. SIAA üyelerine ağ ve tartışma etkinliklerine ve yıllık konferansa katılım, çalışma gruplarında yer alma ve bu grupların araştırmalarına fon alma, online kaynak merkezinden yararlanma imkanı tanıyor.

Detaylı bilgi için www.siaassociation.org İrtibat: Jake Benford – Jake.benford@bertelsmann-stiftung.de

TIEPLO: EFC, Cariplo Vakfı’nın katkılarıyla Tailor-Made International Exchange Programme Offering Learning Opportunities (TIEPLO) isimli profesyonel çalışanların kısa süreli değişimine dayanan bir program başlatmış durumda. Hem çalışanların becerilerini geliştirmelerine hem de programa dahil olan kuruluşların kurumsal kapasitelerinin iyileştirilmesine katkıda bulunan bu program çerçevesinde ev sahibi kuruluş 5 gün boyunca katılımcıya belirlenen konu doğrultusunda koçluk hizmeti veriyor ve konaklama masraflarını üstlenirken, gönderen kuruluş diğer masrafları karşılıyor.

Detaylı bilgi için: http://efc.be/CapacityBuilding/Pages/Tiepolo.aspx

İrtibat: Wendy Richardson – wrischardson@efc.be

Global Philanthropy Leadership Initiative (GPLI):EFC, Council on Foundations ve WINGS’in ortak girişiminde 30’dan fazla filantropi lideri bir araya gelerek çalışma grupları oluşturdular. Girişim, dünyada yasal ve regülatif ortamın iyileştirilmesi; işbirliği modellerinin geliştirilmesi ve karar vericiler ile çok taraflı kuruluşları bağışçılık konusunda etkilemek için çalışıyor. Girişimin gelecek çalışmalarından bazıları şunlar: Sınırötesi bağışçılık endeksinin Mayıs/Haziran 2012’de pilot uygulamasını gerçekleştirmek; İndeks sonuçlarından yola çıkarak sınır-ötesi bağışçılık için ideal ortam hakkında bir makale yayınlamak; vakıflar ve çok taraflı kuruluşlar arasında işbirliğini arttırmak için bir çerçeve geliştirmek; sürdürülebilir şehirler ve kentsel gelecekler ile Arap bölgesindeki ülkelerde barışçıl geçişte sivil toplumun kapasitesini güçlendirmek; uluslar arası bağışçılık için hesapverebilir prensiplerini güncellemek.

Detaylı bilgi içinhttp://www.cof.org/files/Bamboo/whoweserve/international/documents/Update%20GPLI%20January%202012.pdf