Duyurular

Vakıflar Tarafından Deprem Felaketi Kapsamında Yapılan Yardımların Amaca Yönelik Gider Olarak Sayılması Kararı Hakkında Duyuru

Vakıflar Meclisi, Vakıflar Teftiş Denetleme Kurulunun da görüşünü alarak vakıflar tarafından 6.02.2023 tarihinde gerçekleşen depremler kapsamında yapılan yardımların amaca yönelik gider sayılabilmesine yönelik karar aldı. Vakıflar Meclisinin 13.02.2023 tarihli 21491294-050.01-53 sayılı ve 54 no.lu kararında, “mağdur olan vatandaşlarımıza, bu yönde çalışma yürüten kamu ve özel sivil toplum kuruluşlarına ve şehirlerimizin yeniden imarına yapılacak her türlü ayni, nakdi vb. yardımların, vakıfların yönetim organlarından karar alınması, gerçekleştirilen her türlü gider ve harcamanın da tüm belgeleriyle dosyalanması şartıyla amaca yönelik gider olarak kayıt altına alınabileceği” ifade edildi.

Bu karar doğrultusunda, vakıf senedinde herhangi bir afetle ilgili ya da herhangi bir şekilde doğrudan ayni veya nakdi bağış yapabileceklerine yönelik bir hükmün yer almasına bağlı olmaksızın tüm vakıflar yönetim ve idare organlarınca karar alarak deprem bölgesine yönelik ayni veya nakdi yardımları ve giderleri belgelendirmek suretiyle amaca yönelik gider olarak gösterebilecek.

Vakıflar Meclisinin ilgili kararına ulaşmak için tıklayınız.