Duyurular

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısı Değişikliği

15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bakanlıkların Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki” 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile (Bölüm 49) Vakıflar Genel Müdürlüğü özerk bütçeli, bağlı bir tüzel kişilik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanmıştır. Kararnamede yer alan teşkilat hükümleri incelediğinde Genel Müdürlüğün görevleri ile iş ve işlem yetkilerinde mevcut yapının muhafaza edildiği görülmektedir. Vakıflar Meclisi de aynı nitelikte varlığını sürdürmekte ve karar organı olarak görevine devam etmektedir.