Duyurular

Vakıflar Genel Müdürlüğü Tebligat Niteliğinde Duyuru Yayımladı

27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile yeni, mülhak, esnaf vakıfları ile cemaat vakıflarına beyanname verme ve bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Beyanname ve bildirimlerle ilgili olarak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda hazırlanan vakıflara tebligat niteliğindeki duyuru metnine buradan, vakıflar tarafından yürütülen tüm iş ve işlemleri kapsayan (2016/1) Sayılı Genelge’ye buradan ulaşabilirsiniz.