Vakıf Yöneticilerinin Adli Sicil Kayıtlarının İzlenmesi Hakkında Duyuru

5737 sayılı Vakıflar Kanununun 9. Maddesinde vakıf yöneticisi olamayacaklar ile seçildikten sonra bu kanun maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olanların yöneticiliğinin sona ereceği belirtilmekte, 14.10.2008 tarih ve 2008/14 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Genelgesi ile de bu konu ile ilgili olarak vakıf yöneticilerinin adli sicil kayıtlarının Bölge Müdürlüklerine teslim edilmesi vakıflardan istenmişti.

Bu kez Vakıflar Genel Müdürlüğü 06.01.2009 tarih ve 2009/2 sayılı Genelgesi ile adli sicil kayıtlarının takibi, muhafaza edilmesi ve kanun hükümlerinin uygulanması görevinin vakıf yetkili organının sorumluluğunda olduğunu vurgulamaktadır.

İlgili Belgeler: